Groeikaarten en slabbetje

De Groeikaarten zijn een set kaarten met daarop activiteiten die ouders kunnen doen met hun jonge kinderen. Ze worden ingezet om de ontwikkeling te stimuleren op het gebied van cognitie, motoriek en voeding. De kaarten worden gebruikt in gesprekken tussen zorgprofessionals en jonge ouders, die moeite hebben met lezen en schrijven. Ze zijn voor de professional een concreet middel, aan de hand waarvan tips voor het stimuleren van de ontwikkeling worden uitgelegd aan de ouders. De drie sets zijn opgebouwd in stappen voor leeftijden van nul tot vier jaar.

De ontwikkeling van de kaarten is tot stand gekomen naar aanleiding van een vraag vanuit de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeente Utrecht. Zorgprofessionals in de wijken Kanaleneiland en Overvecht zochten naar een laagdrempelige manier om met, vaak laaggeletterde, ouders in gesprek te gaan over hoe zij kunnen bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van hun jonge kind. 

De sets zijn hierna uitgebreid naar de drie verschillende thema’s; cognitie, motoriek en voeding. Daarnaast zijn verschillende aanvullende middelen ontwikkeld die het gebruik van de kaarten versterken, zoals een poster en overzichtelijke boekjes waar alle kaarten nog eens in terug komen.

De kaarten worden naast het consultatiebureau, ook gebruikt door de buurtteams en de moeder-baby groepen in Utrecht. Tevens gebruiken verschillende andere organisaties, zoals Taal Doet Meer en ROC Midden Nederland, de kaarten in hun dagelijkse werkpraktijk

Het slabbetje
Vanuit onze samenwerking met JGZ Utrecht, is ook het kraamcadeautje ontwikkeld. Deze slab wordt bij het huisbezoek dat plaatsvindt ongeveer twee weken na de geboorte van een kind, uitgedeeld aan de nieuwe ouders door de jeugdverpleegkundige.

Met het geven van het slabbetje is er een natuurlijke aanleiding voor het gesprek over over hoe zij als ouders – in deze prille eerste fase van hun kind – de ontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen. Daarnaast werkt het slabbetje als herinnering voor ouders. Ten slotte kunnen ouders vast kennis maken met de principes en de vormgeving van de Groeikaarten.

In tegenstelling tot de Groeikaarten, wordt deze slab aan alle nieuwe ouders gegeven binnen de gemeente Utrecht. Dit gaat dan ongeveer om zo’n 7000 slabbetjes per jaar. Ook de Gemeente Amsterdam deelt sinds begin 2020 de slabbetjes uit aan alle ouders van pasgeboren baby’s. In deze gemeente gaat het om 10.000 slabbetjes per jaar. 

Concept en ontwerp: Simone van Daelen en Marleen Klapwijk als Studio Flessenpost
Illustraties: Anna van Duijn

December 2019