Omdenken vanuit het Perspectief van Laaggeletterden-Traject

Om de toegankelijkheid van de dienstverlening van grote organisaties zoals Logius, de Belastingdienst en het Rode Kruis te verbeteren, heeft Stichting Lezen & Schrijven het ‘Omdenken vanuit het perspectief van Laaggeletterden’ traject in het leven geroepen. Binnen dit traject gaat een panel van taalambassadeurs (oud-laaggeletterden) aan de slag met een vraagstuk binnen de dienstverlening en communicatie van deze grote organisaties.

In een aantal sessies wordt dit vraagstuk onder de loep genomen en worden alle mogelijke ‘problemen’ die laaggeletterden binnen dit kader kunnen ondervinden boven tafel gehaald. Er wordt toegewerkt naar een concreet en praktisch toepasbaar advies voor de organisatie met het vraagstuk.

Met dit traject wordt binnen organisaties een groter bewustzijn gecreëerd over de problemen die laaggeletterden ondervinden in het dagelijks leven, en nog veel specifieker, in contact met de organisatie in kwestie.

Studio Flessenpost heeft meegedacht over de toepassing van verschillende ontwerpmethodes en gesprekstechnieken binnen het traject, om zo de taalambassadeurs uit te dagen om dieper na te denken over de vraagstukken die geformuleerd worden. Hiermee is de opdrachtgevende organisatie verzekerd van een zo volledig mogelijk advies dat tot de kern komt van het probleem. De visuele middelen die gepaard gaan met het uitvoeren van deze methodes en technieken zijn ook ontwikkeld door Studio Flessenpost.

Augustus 2019