Logo_def

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, begint met toegankelijke informatie.

In onze huidige maatschappij is de informatievoorziening vaak vooral gericht op de gemiddelde burger, waardoor grote groepen mensen in onze samenleving niet of slecht bereikt worden. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het welzijn.

In 2017 is Studio Flessenpost opgericht door Simone van Daelen en Marleen Klapwijk. Als grafisch ontwerpers hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van visuele, laagdrempelige communicatiemiddelen en advies om in te zetten in een sociaal maatschappelijke context.

We maakten informatie begrijpelijk door middel van ontwerp en concept, waarbij we vooral aandacht hadden voor mensen die niet via reguliere informatiestromen worden bereikt. Denk hierbij aan doelgroepen met lagere gezondheidsvaardigheden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of mensen met een licht verstandelijke beperking. Als ontwerpers hebben wij onze kennis over dit onderwerp opgebouwd vanuit de praktijk, binnen opdrachten die wij hebben gedaan en vanuit gesprekken met relevante professionals. Voorbeelden van projecten zijn te vinden onder ‘Groeikaarten‘, ‘OPL-traject‘ en ‘Traktatieschaal‘.

Eind 2020 hebben wij gezamenlijk besloten om onze werkzaamheden als Studio Flessenpost af te ronden en ieder onze eigen weg te gaan. 

November 2020